­
12 11, 2018

Nis fushata mbarë kombëtare për ndërgjegjësimin dhe edukimin e fëmijëve mbi përdorimin e internetit të sigurt

 

Në kuadër te projektit “Safer and better internet for the children in Albania”, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në partneritet të ngushtë me UNICEF dhe Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinise, nisën sot më datën 12 Nëntor 2018, fushatën mbarë kombëtare për ndërgjegjësimin dhe edukimin e fëmijëve mbi përdorimin e internetit të sigurt. Kjo fushatë ka si fokus aftësimin e fëmijëve për t’u bërë “Peer educators” në përdorimin e internetit të sigurt, si dhe të zhvillojnë [...]

2018

Capacity Building for Criminal Justice Practitioners on Combating Cybercrime and Cyber-enabled Crime in South-Eastern Europe

 

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) ka implementuar projektin “Capacity Building for Criminal Justice Practitioners on Combating Cybercrime and Cyber-enabled Crime in South-Eastern Europe”. Në këtë projekt është synuar zhvillimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve të drejtësisë penale në Europën Juglindore për hetimin e krimit kompjuterik, duke ndihmuar në zbulimin dhe identifikimin e informacioneve të nevojshme dixhitale për zgjidhjen e incidenteve dhe krimeve kibernetike. Shtetet që përfaqësohen me trajnerë kombëtar [...]

12 7, 2018

Workshop: ““Albanian Cyber Academy” Edicioni II”

 

Vazhdimi i “Albanian Cyber Academy” Edicioni II, në datat 13-14 Korrik 2018 pasoi me leksionet nga profesorët e UBT-CERT, prof. Renalda Kushe dhe prof. Edlira Martiri, ku trajtuan tematikat mbi Ethical Hacking & IT Security, Cyber Forensics and Cyber Crimes, Cryptography dhe Blockchain, të cilat u ndoqën me shumë interes nga të gjithë pjesëmarrësit. [...]

Dt 2,5 2, 2018

Dita e internetit të sigurtë

 

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në kuadër të rritjes së sigurisë në internet për përdoruesit më vulnerabël, fëmijët, ka ndërmarrë disa fushata ndërgjegjësuese në shkollat 9-vjeçare në qytetin e Tiranës, në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve. Specialistët e dy autoriteteve kanë prezantuar këshilla nëpërmjet prezantimit për internet të sigurtë në shkollat “Edit Durham”, “Emin Duraku” dhe “Dëshmorët e Lirisë”. Gjithashtu, AKCESK shpërndau broshurën me këshilla praktike për rritjen e sigurisë në internet.

21 12, 2017

Konferenca me teme "Sfidat e sigurisë së informacionit në realitetin e TIK"

 

Autoritetet rregullator te fushes Sigurisë ne Shqipëri dhe Kosovë, si dhe ofruesit e sherbimeve ne kete fushe, jane mbledhur ne Tirane ne datat 20 dhe 21 dhjetor, per te zhvilluar Konferencën e përbashkët, me temë “Sfidat e Sigurisë së Informacionit në realitetin e TIK”. Në këtë konference, u prezantuan aspekte te rendesishme ligjore [...]

10 04, 2017

Identifikimi dhe Nënshkrimi elektronik në qytetin e Korçës

 

Qeveria ka si prioritet modernizimin dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve publike. Formati elektronik i ofrimit të këtyre shërbimeve është mënyra e vetme dhe më e sigurt për të garantuar në radhë të parë identitetin elektronik të qytetarëve dhe për të shmangur dukshëm korrupsionin. Në vendet e zhvilluara, shumë procese janë lehtësuar me përdorimin e nënshkrimit elektronik, i cili i bashkëlidhet një dokumenti duke i dhënë vlerë ligjore njëlloj [...]

23 03, 2017

LEHTËSIA E PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ME NËNSHKRIM ELEKTRONIK,DURRES

 

Ne daten 23 Mars ne bashkepunim me Bashkine Durres, nen kujdesin e vecante te Ministres per Inovacionin dhe Administraten Publike, Znj.Milena Harito, organizoi aktivitetin me teme "Identifikimi dhe nënshkrimi elektronik, lehtësia e përfitimit të shërbimeve publike". Prioriteti i qeverisë për modernizimin dhe rritjen e cilësisë [...]

31 01, 2017

Ndërgjegjësimi i qytetareve për përdorimin e identifikimit dhe nënshkrimit elektronik të sigurtë, Vlore

 

Ne daten 31 janar, ne sheshin "Pavaresia", AKCE, ne bashkepunim me Bashkine Vlore, nen kujdesin e vecante te Ministres per Inovacionin dhe Administraten Publike, Znj.Milena Harito, organizoi aktivitetin me teme "Identifikimi dhe nënshkrimi elektronik, lehtësia [...]

14 01, 2017

Nënshkrimi elektronik në pushtetin vendor, aktivitet ne Elbasan

 

Ne kuader te rritjes se cilesise se sherbimeve publike, si nje nga prioritetet e qeverise, duke iu referuar edhe kuadrit ligjor rregullues i cili tashme eshte plotesuar edhe me amendimet qe u bene se fundmi, fokusi do te jete zhvillimi i ketyre sherbimeve online. Nepermjet portalit unik [...]

23 05, 2016

Komisioni i veprimtarive prodhuese mbi disa amendime në paketën për nënshkrimin e vulën elektronike

 

Ndryshimet e propozuara synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor që rregullon fushën e nënshkrimit elektronik, dokumentit elektronik dhe sherbimeve te besuara. Përkatësisht nëpërmjet ndryshimeve në këto projektligje kemi futur në dokumentin elektronik konceptin e vulës elektronike, si një garanci për vlefshmerinë ligjore të dokumentit elektronik, ashtu si nënshkrimi elektronik. Nëse nënshkrimi elektronik përmban atributet e një personi fizik, vula elektronike përmban atributet[...]